Site logo

ART AMSTERDAM - SPUI

Stichting Amsterdam International Artists

DEELNEMERSREGLEMENT informatie en wenken

Het ARTAMSTERDAM-SPUI AMSTERDAM wordt elke zondag gehouden vanaf de eerste zondag in maart t/m de zondag voor Kerstmis.
De kunstmarkt is open voor het publiek van 11:00 tot 18:30 uur, in de wintertijd van 11:00 to 18:00.


● REGELS VOOR AANMELDING NIEUWE DEELNEMERS, TOELATING EN BALLOTAGE

Voor deelname als kunstenaar aan de kunstmarkten van ArtAmsterdam-Spui dien je een ballotage procedure te doorlopen.
De procedure bestaat uit de volgende stappen:

● EERSTE BEOORDELING

De eerste beoordeling wordt gehouden door de bestuursleden van de stichting en is alleen op afspraak. Deze afspraak zal altijd op een zondag vallen en plaatsvinden op het Spui te Amsterdam.
De aspirant-deelnemer brengt ten minste vijf recente werkstukken naar het Spui, en levert deze in bij de organisatie.
Het bestuur zal het werk met deskundige aandacht bekijken en beoordelen. Deze eerste beoordeling duurt ongeveer een uur.
De aspirant-deelnemer is hierbij niet aanwezig.
Hij/zij laat het werk achter bij het bestuur en kan dit na ongeveer een uur ophalen.
De uitslag van deze eerste beoordeling kan resulteren in een afwijzing of een uitnodiging om deel te nemen aan een proefmarkt.
Het maken van een afspraak voor de eerste ballotage gaat uitsluitend per e-mail
info@artamsterdam-spui.com t.a.v. Rebecca van Wierst.

- Proefmarkt
Wanneer de eerste ballotageronde is afgerond met een positieve beoordeling zal de aspirant-deelnemer worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een proefmarkt.
Tijdens de proefmarkt zal het werk door alle deelnemers van de kunstmarkt op meerdere punten worden beoordeeld.
Denk hierbij aan kwaliteit, kunstzinnigheid, originaliteit en presentatie. Elke deelnemer stelt zich hierbij even voor aan de aspirant-deelnemer.
Tijdens de proefmarkt kunnen deelnemende kunstenaars hun beoordeling betreffende de aspirant-kunstenaar overbrengen aan het bestuur.
Alle aanwezige deelnemers vullen een beoordelingsformulier in aan de hand van bovengenoemde criteria, en leveren deze in bij het bestuur.
Het bestuur zal n.a.v. deze lijsten een eindbeslissing nemen over deelname van de aspirant-deelnemer aan ArtAmsterdam-Spui.

Afhankelijk van de uitslag kan de aspirant-deelnemer:
a - afgewezen worden
b - aangenomen worden
c - in het geval van afwijzing kan de aspirant deelnemer na twee jaar opnieuw balloteren. Hij/zij kan dan een afspraak maken voor een 'eerste beoordeling'. Het bestuur zal dan kijken of er voldoende ontwikkeling in het werk zit om de aspirant-deelnemer opnieuw een proefmarkt aan te bieden.
De aspirant-deelnemer wordt per mail over de uitslag op de hoogte gesteld.

Overige informatie betreffende de proefmarkt

• Indien gewenst kan de kunstenaar bij het bestuur voor de proefmarkt een totale aankleding van de kraam plus licht en achterzeil verkrijgen. Bespreek dit van te voren met de organisatie.
• De kunstenaar moet altijd zelf aanwezig zijn op de markt.
• Het werk dient door de deelnemer zelf te zijn gemaakt, en dient door hem/haarzelf gepresenteerd te worden.
• Reproducties (post- en ansichtkaarten van eigen werk) mogen alleen in zeer beperkte mate worden getoond.
• Andersoortig werk dan waarvoor geballoteerd kan pas na overleg met de organisatie worden toegelaten.
• Sieraden als bijproduct zijn niet toegestaan.
• Bij de proefmarkt dient de aspirant-deelnemer zich te houden aan de aanwijzingen zoals die zijn neergelegd in het deelnemersreglement.


● AANMELDEN VOOR HET NIEUWE MARKTSEIZOEN

Het marktjaar loopt van begin maart tot en met eind december.
Aanmelden geschiedt door middel van het aanmeldingsformulier dat aan het begin van het kalenderjaar aan alle leden wordt gestuurd.
Elke deelnemer bepaalt zelf hoe vaak hij/zij wil meedoen. Het totaal aantal inschrijvingen, evenals een evenwichtige verdeling van de verschillende disciplines, bepalen uiteindelijk hoe vaak men deel kan nemen.
De deelnemers ontvangen in ieder geval ruim op tijd een bevestiging.

Gastexposant
Leden van ArtAmsterdam-Spui kunnen een bevriende kunstenaar, waarvan zij denken dat zijn/haar werk geschikt is voor de markt, uitnodigen om een keer deel te nemen aan de markt als gastexposant.
Dit kan alleen als hiervoor ruimte is in het marktboek, en gaat altijd in overleg met het bestuur.
Van het lid wordt verwacht dat hij de gastexposant helpt waar nodig, denk hierbij aan het vinden van je kraam en het opbouwen en afbreken. Lid en gastexposant krijgen dan ook een plaats naast elkaar op de markt toegewezen.
Voor de gastexposant is een zogenaamd gastpakket beschikbaar dat zeilen, voorhang, tafelkleed, verlichting en klemmen bevat.


● KRAAMHUUR EN INSCHRIJFGELD

Verzocht wordt de kraamhuur per maand te betalen, en liever nog voor een grotere periode.
De data waarop de betalingen betrekking hebben dienen duidelijk vermeldt te worden. Ook dit voorkomt extra werk.
Bij het niet op tijd voldoen vervalt het recht tot deelname.
Bij langdurige ziekte wordt alleen de eerste ZONDAG in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld bedraagt per jaar € 45,- (voor meer dan 4 markten per jaar) dan wel € 20,- (tot 4 markten), zo spoedig mogelijk na inschrijving te voldoen.
De € 20.- kan aangevuld worden tot € 45,- wanneer men alsnog besluit aan meer markten deel te nemen.


● INRICHTING

De kunstmarkt begint om 11.00 uur.
Elke deelnemer zorgt er voor om op dit tijdstip zijn kraam volledig ingericht te hebben.
Nodig hiervoor zijn:
- een lap stof in kleur naar keuze over de kraamplanken van minimaal 125 x 425 cm2
- een donker zwarte lap stof als "voorhang" en
- één zijkant van totaal 60 x 550 cm2, bedoeld om materialen onder de kraam aan het gezicht te onttrekken en door een meer uniforme presentatie een rustiger en prettiger aanzicht te geven aan de kraamopstelling.
- een achterzeil - alleen een wit zeil met transparant venster is toegestaan.Voor proefmarkt deelnemers zijn een beperkt aantal zeilen beschikbaar, de huurprijs is € 2,50
Reguliere deelnemers kunnen (zolang de voorraad strekt) op de markt een zeil huren á € 5
-De zeilen e.d. kunnen bevestigd worden aan ringen die in de grond aanwezig zijn. Het is ten strengste verboden om pinnen, haringen e.d. in de bestrating te slaan.
Na afloop van de markt moet elke deelnemer de bij de kraam behorende lange lat(ten) op de kraam achterlaten.

Werk presentatie
- Als je van plan bent duidelijk ander werk te presenteren (qua techniek en/of discipline) dan dat waarop je geballoteerd bent, overleg dan eerst met het bestuur. 
- Er mag slechts in beperkte mate (maximum 20%) commercieel werk voor een kleine prijs (vanaf € 12,50) op de tafel gepresenteerd worden. In twijfelgevallen heeft het bestuur hierin het laatste woord. 
- Kaartenmolens op tafel zijn niet toegestaan.
- Er mogen geen sieraden als bijproduct worden aangeboden. 

● Aankoop zeilen
Via de organisatie kunnen enkele keren per jaar nieuwe zeilen besteld worden. Ook rechtstreeks bij Rien de zeilenman is dit mogelijk.(Zeilenman Rien tel.: 0348-563440).

● Verlichting
Op diverse plaatsen liggen haspels waar je je eigen stroom vandaan kunt halen.
Je kunt eigen verlichting meenemen. Zorg er voor dat alles veilig gemonteerd is, en gebruik niet meer dan 450 watt aan lampen i.v.m. het overbelasten van de stoppenkast.

● Annulering
Wanneer je toegelaten bent als deelnemer voor een bepaalde datum kun je deze niet meer annuleren. Wanneer je desalniettemin verhinderd bent gelden de volgende regels:
1. Neem altijd eerst contact op met 06 24 99 24 03 ( Rebecca). Je krijgt van haar de namen door van mensen die op de reservelijst staan. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van je kraam. Degene die jouw kraam overneemt moet aan jou het marktgeld overmaken.
2. Indien er géén reserves zijn: blijf je officieel deelnemer en verantwoordelijk voor de afdracht van het marktgeld. Eventueel kun je een mail sturen aan de deelnemer om te informeren of er nog iemand is de je kraam over wil nemen. De betalingsprocedure is dan zoals bij punt 1 beschreven.
3. Je meldt je af en regelt niets. In dat geval betaal je gewoon de kraamhuurHet is duidelijk dat bij verhindering zo snel mogelijk een vervanger gezocht dient te worden.Geef verhindering altijd door aan 0624992403 ( Rebecca).

● Overtekening
Bij overtekening van een bepaalde markt worden de deelnemers, indien gewenst, als 1e, 2e, 3e enz. reserve op de deelnemerslijst bijgeschreven.
Zodra iemand zich afmeldt wordt de 1e reserve deelnemer omgezet in een definitieve en de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld enzovoorts.

● Toegang tot het marktplein

Je toegewezen plaats staat op zaterdag rond 18:00 op de website onder 'leden login’.
Het plein is uitsluitend toegankelijk via de ingang aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Men mag onder geen beding het plein op een andere manier oprijden.
Dit kan vervelende consequenties hebben voor de toekomstige bereikbaarheid van het plein.


OVERIGE ZAKEN

Extra kraam
Het staat leuker wanneer de markt redelijk vol is. Het is daarom mogelijk een extra kraam te bestellen voor die markten, die nog niet vol zijn.
De normale inschrijving heeft altijd prioriteit boven een extra kraam.

Plaats
De plaats op de markt wordt aangewezen door de organisatie.

Draagtassen
Plastic draagtassen met Spui-opdruk zijn gratis verkrijgbaar bij Rebecca van Wierst. Hier is ook de brochure te verkrijgen.

Radio Noord-Holland
Deelnemers worden 2 á 3 keer per seizoen vermeld in het zondagochtend programma van Radio Noord-Holland. Sylvia van Berkel voert altijd het gesprek en weet de markt en kunstenaars in treffende bewoording te beschrijven.

Slecht weer
Bij zeer slecht weer kan het voorkomen dat tijdens de kunstmarkt besloten wordt om eerder te sluiten dan 18.00 uur.
Restitutie van de kraamhuur is dan niet mogelijk.
De markt gaat door bij een minima van 6 graden Celsius en windkracht 4 of minder, zonder sneeuw of regen.
Bij weeralarm code geel raden wij de leden aan de actuele updates op ArtAmsterdam-Spui website te volgen ivm mogelijke afzegging van de markt.
Wij volgen hierbij het weeradvies van het KNMI.
Deelnemers zonder internet toegang worden gebeld. Het marktgeld zal in dergelijke gevallen worden gerestitueerd.

WA verzekering
Er is een WA verzekering voor de organisatie van de markt. De organisatie van de kunstmarkt stelt zich overigens op generlei wijze aansprakelijk voor schade e.d. ontstaan tijdens de kunstmarkt.

Parkeren
Er moet voor het parkeren op zondagmiddag van 12:00 tot 24:00 in Amsterdam betaald worden.
Vanaf 17:30 uur kan de auto gehaald worden, en uitsluitend aan de kant van het Maagdenhuis vanaf 17:30 geparkeerd worden.
Pas na 18.00 uur mag de auto het plein opgereden worden.

Orde verstoring
Er is ons veel aan gelegen om de sfeer op de markt optimaal te houden. Mocht een van leden van SAIA de sfeer op welke manier dan ook ernstig verstoren en hebben pogingen om dat te bespreken geen effect gehad, dan kan het bestuur de volgende maatregelen nemen:
- een schriftelijke waarschuwing, een e-mail geldt als zodanig
- een tweede schriftelijke waarschuwing en een tijdelijke uitsluiting van de markt
- als dit alles geen positief gevolg heeft kan het bestuur het lidmaatschap van een
kunstenaar beëindigen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om stap 1, of stap 1 en 2 over te slaan.

Deelnemers zijn gehouden om de aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer, marktmeester en stadswacht op te volgen.

Het maken van een afspraak voor de eerste ballotage gaat uitsluitend per e-mail
info@artamsterdam-spui.com t.a.v. Rebecca van Wierst.

Voor alle andere informatie : stuur en mail naar
info@artamsterdam-spui.com of bel 06 24 99 24 03- SAIA -

Stichting Amsterdam International Artists

Eerste Ceramstraat 16b
1095BL Amsterdam
tel. 06 24 99 24 03

gironr.: NL23INGB0007784341
tnv: Stg. A-dam Int. Artists te Amsterdam

website: www.artamsterdam-spui.com

e-mail: artmarketspui@icloud.com

BESTUUR SAIAvoorzitter:
Rebecca van Wierst
artmarketspui@icloud.com


vice-voorzitter:
Hay Hermans
hay@hayhermans.compenningmeester:
Ger de Jong
gerspuimarket@icloud.com


© 2015-2018 © ArtAmsterdam-Spui Contact